sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w całej Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.


DOWIEDZ SIĘ, JAK ZAPEWNIĆ, ŻE WYDATKI BUDŻETOWE PONOSZONE SĄ W SPOSÓB:

PRZEJRZYSTYEFEKTYWNY


RACJONALNY


A TAKŻE:

ZYSKAJ PEWNOŚĆ UZNANIA WYDATKÓW ZA KWALIFIKOWANE


DOWIEDZ SIĘ, JAK UNIKNĄĆ KOREKTY FINANSOWEJ


DOWIEDZ SIĘ, JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ ZAMÓWIENIA W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH


DOWIEDZ SIĘ, JAK ODZYSKAĆ WYDATKI UZNANE ZA NIEKWALIFIKOWANE


WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM WEBINARZE, GDZIE NASI EKSPERCI WSKAŻĄ NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ W PROJEKTACH

MATEUSZ NASARZEWSKI

Ekspert ds. zamówień publicznych

- 10 lat doświadczenia w obszarze zamówień publicznych

- Doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE

- Doświadczenie w doradztwie po stronie Zamawiającego w sytuacjach kryzysowych oraz podczas kontroli zamówień publicznych

- Ponad 300 przygotowanych postępowań po stronie Zamawiającego

- Ponad 1 000 złożonych ofert jako Wykonawca

zakres webinaru:
1. Podstawa prawna przeprowadzenia postępowań w projekcie

2. Omówienie głównych założeń dotyczących

3. Komunikacja elektroniczna

4. Prawidłowe podpisanie oferty

5. Taryfikator korekt finansowych

6. Nieprawidłowości w projektach a odzyskiwanie nieprawidłowych wydatków w projektach

7. Omówienie case study z nieprawidłowościami w projektach dotyczącymi zamówień

KIM JESTEŚMY?

kim jesteśmy

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 760 projektów pozyskując dla samorządów ponad 600 mln - efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Przygotowaliśmy do tej pory 113 dokumentów dla jednostek samorządowych w całym kraju, w tym raporty o stanie JST, strategie rozwoju czy gminne programy rewitalizacji.

Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)


NASZE OSIĄGNIĘCIA


362

ZARZĄDZANYCH PROJEKTÓW


1 000

PRZEPROWADZONYCH ZAMÓWIEŃ


283 mln zł

ROZLICZONYCH DOTACJI


16

WOJEWÓDZTW, W KTÓRYCH REALIZUJEMY USŁUGIMASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


porozmawiajmy
EKSPERT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MATEUSZ NASARZEWSKI

mateusz@wanir.edu.pl
porozmawiajmy
DYREKTOR DZIAŁU zarządzania projektami

ŁUKASZ DAHMS

dahms@wanir.edu.pl

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies